Serwis Podkarpackie.ART

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w pierwszym naborze na koncepcje autorskich projektów artystycznych ogłoszonym 3 marca 2022 r. wydłużyliśmy termin wyboru najlepszych projektów przez Komisję ekspercką powołaną przez Organizatora z 21 do 60 dni. Podyktowane jest to faktem ogłoszenia II naboru i objęcia pracami komisji koncepcji złożonych w ramach pierwszego i drugiego naboru.

O kolejnych terminach kolejnych etapów akcji i działaniach z nimi związanych będziemy informować na bieżąco.