Serwis Podkarpackie.ART

Aktualności


Do 11 października 2023 r. studenci oraz absolwenci 2021/2022 i 2022/2023 kierunków artystycznych spełniający przynajmniej jedno z kryteriów: będący mieszkańcami województwa podkarpackiego lub studiujący na uczelni artystycznej lub w przypadku absolwentów, którzy ukończyli uczelnię artystyczną na terenie województwa podkarpackiego, mogą zgłosić się do akcji promocyjnej PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu. Warunkiem jest przesłanie karty zgłoszenia oraz koncepcji autorskiego projektu artystycznego wpisującego się tematykę tegorocznej akcji. Za wykonanie pracy artystycznej według swojej koncepcji można otrzymać 4 tysiące złotych.


Tegoroczna akcja PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu jest trzecią odsłoną cyklicznego projektu PODKARPACKIE.ART organizowanego przez Województwo Podkarpackie, którego koordynatorem jest Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Najważniejszym celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi do popularyzacji najważniejszych elementów rodzimego dorobku kulturowego.

Podczas akcji UNESCO.ART poświęconej sześciu obiektom z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO położonym na terenie województwa podkarpackiego powstało 57 prac wykonanych przez 26 młodych artystów. Sześć najlepszych stworzyło unikalną kolekcję malarską THE BEST OF UNESCO.ART.

W ubiegłorocznej akcji ŁUKASIEWICZ.ART podejmującej temat postaci i dorobku jednego z najznakomitszych wynalazców XIX wieku 9 artystów wykonało 9 prac o charakterze interdyscyplinarnym, w tym także prace multimedialne. Na ich podstawie powstał pierwszy flipbook wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Tym razem młodzi artyści podejmą próbę zmierzenia się z wyzwaniem twórczej opowieści o jednym z najpiękniejszych drewnianych miasteczek województwa podkarpackiego - o Pruchniku, który w sposób zauważalny łączy przeszłość z teraźniejszością i pozwala na refleksję nad dziedzictwem istniejącym, namacalnym, wciąż trwającym, tyle tylko, że wplecionym w życie pokolenia XXI wieku.
Trzecia edycja będzie więc opowieścią o miejscu tutaj i teraz, ale jednocześnie głęboko zakorzenionym w odległej przeszłości. To podróż w głąb istoty przetrwania tradycji i jej znaczenia w zmieniającej się rzeczywistości, ale także szukanie nowych konotacji bardziej zrozumiałych dla współczesnego człowieka.
Na tę wyjątkowe miejsce spróbujemy spojrzeć oczami młodych podkarpackich artystów, którzy podejmą próbę opowiedzenia go przez pryzmat swojej wrażliwości artystycznej i w sposób czytelny dla nich. Będzie to też swoiste przeniesienie idei i materii sięgającej swoimi korzeniami do XV wieku do kodu pokolenia XXI wieku. Powstały w wyniku artystycznej ekspresji pomost może okazać się cennym warunkiem przetrwania tego fragmentu dziedzictwa, ale także ma szansę zaszczepić odpowiedzialność za nie.

Zgłoszenie wraz z koncepcją autorskiego projektu artystycznego podlegać będzie ocenie Komisji eksperckiej złożonej z przedstawicieli świata sztuki. Zakwalifikowani uczestnicy będą mieli 40 dni na wykonanie swojej artystycznej pracy, za którą otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4 tysięcy złotych.

Akcję zakończy prezentacja jej wyników i promocja zarówno artystów, jak też ich dzieł.

Wszystkie informacje dotyczące akcji w tym regulamin i formularze znajdują się na stronie projektu PODKARPACKIE.ART w zakładce PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu