Serwis Podkarpackie.ART

Łukasiewicz.ART

O Projekcie

Akcja promocyjno-popularyzatorska PODKARPACKIE.ART to przedsięwzięcie na styku dziedzictwa kulturowego i sztuki adresowane do młodego pokolenia rodzimych artystów.

Dlaczego?

Pomysł zrodził się z potrzeby zaangażowania młodych ludzi do popularyzacji najważniejszych elementów rodzimego dorobku kulturowego.

Uznaliśmy, że jest to także pretekst do promowania twórczość młodego pokolenia.

I oczywiście zamierzyliśmy uzyskać narzędzia do kreowania marek kulturowych regionu z wykorzystaniem efektów pracy twórczej młodych artystów.

Jak to się odbywa?

W danym roku wybieramy temat z zakresu dziedzictwa kulturowego, który wiąże się ze szczególnymi miejscami/obiektami, rocznicami, postaciami, wydarzeniami.

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze studentów oraz absolwentów danego i poprzedniego roku akademickiego kierunków artystycznych związanych z województwem podkarpackim albo poprzez pochodzenie z tego terenu, albo też przez studiowanie na podkarpackich uczelniach artystycznych.

Zadaniem młodych ludzi jest przetworzenia tematu danej edycji za pomocą wybranych przez siebie środków wyrazu artystycznego we wskazanych przez nas dziedzinach.

Efekty tej pracy premiujemy finansowo, ale także promocyjnie.

Co osiągamy?

Po pierwsze młodzi artyści otwierają drogę do kreowania istoty dziedzictwa kulturowego według nowoczesnych i zrozumiałych dla nich standardów.

Po drugie adaptacja dorobku kulturowego do współczesnego młodego pokolenia ma szansę zapewnić ochronę jego wartości i zachowanie w przyszłości.

Po trzecie efekty tej twórczej pracy stają się własnością Województwa i jako takie służą do tworzenia kulturowych marek promujących zarówno dziedzictwo, jak też potencjał młodego pokolenia podkarpackich artystów.

Wspólnie zatem podejmujemy próbę aktualizacji tradycyjnego postrzegania regionalnej spuścizny kulturowej.