Serwis Podkarpackie.ART

PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu

PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu


17 października br. obradowała Komisja ekspercka powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 530/11134/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2023 roku.

Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór projektów, które zostaną zrealizowane podczas tegorocznej akcji PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu.

Do akcji odbywającej się w ramach cyklicznego projektu PODKARPACKIE.ART w otwartym naborze trwającym od 27 września do 11 października 2023 r. zgłoszono 27 koncepcji autorskich projektów artystycznych podejmujących temat tegorocznej edycji:


 1. Barbara Bodio, UKRYTE ŻYCIE
 2. Patryk Brzezicki, OBECNOŚĆ – INSTALACJA ARTYSTYCZNA
 3. Gabriela Demczak, DYM
 4. Julia Gerus, OCZAMI CZASU I MIEJSCA
 5. Kamil Głąb EPITAFIUM ZIEMI PRUCHNICKIEJ
 6. Aleksandra Guzek PRUCHNIK: MOST MIĘDZY WCZORAJ A DZIS
 7. Shadi Hamama, PRÓBA CZASU
 8. Agnieszka Hrycuniak, MIASTO W NOWYM ŚWIETLE
 9. Barbara Hubert, CZAS MINIONY/CZAS OBECNY
 10. Julia Jaskuła DESZCZKI
 11. Justyna Jurkiewicz NASTĘPSTWO
 12. Alicja Kalandyk, UKRYTE W PODCIENIACH
 13. Dorota Kasprzyk TARG W PRUCHNIKU WCZORAJ I DZIŚ
 14. Dominika Kicińska, LEGENDA Z PRUCHNIKA
 15. Antonika Krupa ADITUS
 16. Aleksandra Kuśmider, PRUCHNIKOWE OPOWIEŚCI
 17. Renata Masłyk PRUCHNIK – KONFRONTACJA RZECZYWISTOŚCI
 18. Julia Miąsik W GŁĄB
 19. Aneta Mierzwa OKNA NA PRUCHNIK
 20. Jadwiga Napiórkowska, WICI
 21. Natalia Nowak LINIE CZASO-KULTURY
 22. Natalia Nikiel WSCHODZĄCY PRUCHNIK
 23. Jarosław Rokita CHOREA
 24. Julia Rut, POŚPIECH
 25. Natalia Suwaj DUCHY PRZODKÓW PRUCHNIKA
 26. Jakub Skomra WSPOMNIENIE
 27. Jakub Szczęch OKNA DO PRZESZŁOŚCI

Autorzy zgłoszonych koncepcji spełnili wszystkie wymogi formalne, tj.:

 • są studentami lub absolwentami 2022/2022 i 2022/2023 kierunków artystycznych;
 • są związani z województwem podkarpackim pochodzeniem lub miejscem studiowania;
 • koncepcje zostały złożone w regulaminowym terminie.

Komisja ekspercka poddała wnikliwej analizie i ocenie wyżej wymienione koncepcje autorskich projektów artystycznych, uwzględniając rozpoznanie tematyki akcji i zastosowane do niej środki wyrazu artystycznego, projektowaną wartość artystyczną dzieł i nowatorskie podejście do tematu. Jurorzy zakwalifikowali do realizacji nastepujące projekty:


 1. UKRYTE ŻYCIE Barbary Bodio
 2. OBECNOŚĆ – INSTALACJA ARTYSTYCZNA Patryka Brzezickiego
 3. PRÓBA CZASU Shadiego Hamamy
 4. MIASTO W NOWYM ŚWIETLE Agnieszki Hrycuniak
 5. CZAS MINIONY/CZAS OBECNY Barbary Hubert
 6. UKRYTE W PODCIENIACH Alicji Kalandyk
 7. LEGENDA Z PRUCHNIKA Dominiki Kicińskiej
 8. PRUCHNIKOWE OPOWIEŚCI Aleksandry Kuśmider
 9. WICI Jadwigi Napiórkowskiej
 10. POŚPIECH Julii Rut.

Autorkom i Autorom wybranych koncepcji projektów artystycznych serdecznie gratulujemy.

Wszszystkim zgłaszającym swój udział w akcji PRUCHNIK.ART - opowieść o miejscu dziękujemy i mamy nadzieję, do zobaczenia w kolejnych edycjach projektu PODKARPACKIE.ART.