Serwis Podkarpackie.ART

UNESCO.ART


Do akcji promocyjnej UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line w otwartym naborze zgłosiło się 26 studentów kierunków artystycznych z terenu województwa podkarpackiego: Anna Banaś, Rafał Barszczowski, Andżelika Bieniek, Barbara Bodio, Oliwia Bosek, Patryk Brzezicki, Paweł Dyrkacz, Agnieszka Hrycuniak, Dorota Jakubik, Kamil Jasiński, Alicja Kalandyk, Dorota Kasprzyk, Joanna Kołcz, Bożena Kot, Weronika Kuczmarz, Paulina Kula, Sebastian Laszczyk, Julia Lis, Renata Masłyk, Weronika Noworól, Patrycja Paczocha, Oliwia Pawusiak, Rafał Podsobiński, Dominika Surmacz, Katarzyna Tereszkiewicz i Sebastian Wawrzusiak. 


Decyzją Komisji eksperckej powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w składzie: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR (krytyk sztuki), dr hab. Antoni Nikiel prof. UR (przedstawicieli Instytutu Sztuk Pięknych UR); dr Piotr Woroniec (profesjonalny artysta) i Paweł Kraus (przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) pod przewodnictwem dr Roberta Godka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w plenerach w sześciu obiektach UNESCO położonych na terenie województwa podkarpackiego. Powstało 6 grup plenerowych

 

Blizne - gotycki drewniany kościół, fot. UMWP Krzysztof Zajączkowski

Kościół w Bliznem / opiekun: dr hab. Magdalena Uchman prof.UR

 1. Paweł Dyrkacz
 2. Rafał Podsobiński
 3. Dominika Surmacz
 4. Katarzyna Tereszkiewicz

 

Chotyniec. Drewniana greckokatolicka cerkiew, fot. Krzysztof Zajączkowski / UMWP

Cerkiew w Chotyńcu / opiekun: mgr Marek Haba

 1. Bożena Kot
 2. Paulina Kula
 3. Julia Lis
 4. Renata Masłyk
 5. Agnieszka Hrycuniak

 

Haczów. Gotycki drewniany kościół, fot. Krzysztof Zajączkowski / UMWP

Kościół w Haczowie / opiekun: dr Piotr Woroniec

 1. Andżelika Bieniek
 2. Sebastain Laszczyk
 3. Dorota Kasprzyk
 4. Joanna Kołcz
 5. Weronika Kuczmarz

 

Radruż. Drewniana cerkiew greckokatolicka, fot. Michał Bosek / UMWP

Cerkiew w Radrużu / opiekun: dr Kamila Bednarska

 1. Barbara Bodio
 2. Oliwia Bosek
 3. Patryk Brzezicki
 4. Alicja Kalandyk

 

Smolnik. Drewniana cerkiew greckokatolicka, fot. Krzysztof Zajączkowski / UMWP

Cerkiew w Smolniku / opiekun: dr hab. Marek A.Olszyński prof.UR 

 1. Weronika Noworól
 2. Kamil Jasiński
 3. Oliwia Pawsiuk
 4. Patrycja Paczocha

 

Turzańsk. Drewniana cerkiew greckokatolicka, fot. Krzysztof Zajączkowski / UMWP

Cerkiew w Turzańsku / opiekun: dr hab Antoni Nikiel prof.UR

 1. Anna Banaś
 2. Rafał Barszczowski
 3. Dorota Jakubik
 4. Sebastian Wawrzusiak

Akcja plenerowa trwała od 5 października do 4 listopada 2020 r. Młodzi artyści swoje prace malarskie wykonywali przy zdalnym wsparciu opiekunów grup plenerowych z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do 9 listopada uczestnicy pleneru złożyli 57 obrazów.


Komisja ekspercka wysoko oceniła poziom wszystkich prac, doceniając zaangażowanie artystów oraz różnorodność spojrzenia na tematykę plenerów. Wyłoniła prace do ekspozycji podczas wystawy poplenerowej oraz wybrała 6 najlepszych prac plenerów:

 • w grupie plenerowej w kościele w Bliznem (opiekun pleneru: dr hab. Magdalena Uchman prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz pani Katarzyny Tereszkiewicz pt. „Plan II”, 2020, 50x50 cm, technika mieszana na płótnie,
 • w grupie plenerowej w cerkwi w Chotyńcu (opiekun pleneru: mgr Marek Haba) za najlepszą pracę uznano obraz pani Agnieszki Hrycuniak pod roboczym tytułem „Wnętrze z krzyżem”,
 • w grupie plenerowej w kościele w Haczowie (opiekun pleneru: dr Piotr Woroniec) za najlepszą pracę uznano obraz pani Doroty Kasprzyk pt. „Kościół w Haczowie”,
 • w grupie plenerowej w cerkwi w Radrużu (opiekun pleneru: dr Kamila Bednarska) za najlepszą pracę uznano obraz pani Alicji Kalandyk pt. „Z modlitwą”,
 • w grupie plenerowej w cerkwi w Smolniku (opiekun pleneru: dr hab. Marek Olszyński prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz pani Weroniki Noworól pt. „W drodze do cerkwi II” z serii „Cerkiew w Smolniku”, malarstwo olejne, 100x70, 2020;
 • w grupie plenerowej w cerkwi w Turzańsku (opiekun: dr hab. Antoni Nikiel prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz pana Sebastiana Wawrzusiaka, pt.„Cerkiew w Turzańsku”.

Autorzy najlepszych prac otrzymali gratyfikację finansową, a ich prace stały się własnością Województwa Podkaprackiego tworząc kolekcję THE BEST OF UNESCO.ART